web_bg_new_4K.jpg

Online muzičko

takmičenje „Accordeus“

za 2021. godinu

cma
 ZVANIČNI PARTNER online muzičkog takmičenja „Accordeus“ 
  i festivala klasične muzike „Orfej“ 
web_bg_new_4K.jpg

REZULTATI TAKMIČENJA

 
Dragi takmičari, profesori, roditelji,
Naš žiri je pažljivo preslušao i pregledao sve pristigle materijale i evaluirao sve takmičare. Izuzetno smo ponosni na visoke umjetničke kriterije koje smo postavili, a koje su takmičari uspješno ispunili. Uz rezultate koje možete preuzeti u vidu .pdf priloga, s ponosom objavljujemo i laureate takmičenja:
 
HARMONIKA
I kategorija: Peter Sokol (Slovačka)
II kategorija: Ajdin Okić (Bosna i Hercegovina)
III kategorija: Paula Petríková (Slovačka)
IV kategorija: Viacheslav Moseichuk (Ukrajina)
 
KAMERNA MUZIKA
I kategorija: Trio flauta „Moderato“ (Bosna i Hercegovina)
II kategorija: „Duo Monti“ (Srbija)
 
Hvala vam na učešću u ovogodišnjem izdanju takmičenja!
Do iduće godine!
Attach Icon.png
Attach Icon.png
Attach Icon.png
Attach Icon.png
Attach Icon.png
Attach Icon.png
web_bg_new_4K.jpg

POZDRAVNA RIJEČ

Dragi posjetioci, zadovoljstvo nam je da vas pozdravimo ispred Organizacionog odbora festivala klasične muzike „Orfej“. Sa radošću vas pozivamo da budete dio prvog izdanja online muzičkog takmičenja „Accordeus“, namijenjenog solistima na harmonici i kamernim ansamblima.
Prijava je brza i vrši se direktno putem formulara koji je dostupan na dnu ove stranice. Prijave se šalju do 16. maja 2021. godine. Takmičenje je otvoreno za sve učenike osnovnih i srednjih škola, bilo gdje u svijetu!
Šest laureata takmičenja „Accordeus“, pored zvanične diplome i novčanih nagrada, biće pozvano da nastupe uživo na festivalu klasične muzike „Orfej“ u novembru 2021. godine, a troškove puta i smještaja snosimo mi!
 
Stoga: instrumente u ruke, note na stalke, slušajte svoje mentore i muzicirajte.
Hvala svim prijavljenim takmičarima! Rezultati su objavljeni 24. maja 2021. godine.
Attach Icon.png
Attach Icon.png
 
web_bg_new_4K.jpg

PRAVILNIK TAKMIČENJA

Član 1

Udruženje građana „CreArt“ organizuje online muzičko takmičenje „Accordeus“ za soliste na harmonici i kamerne ansamble, koje se održava u okviru festivala klasične muzike „Orfej“.

 

Član 2

Takmičenje je otvoreno za sve učenike osnovnih i srednjih škola.

 

Član 3

Takmičenje se odvija po kategorijama, u skladu sa Propozicijama. Solisti na harmonici program izvode napamet, dok kamerni ansambli nisu u obavezi da program izvode napamet.

 

Član 4

Rad žirija regulisan je posebnim pravilnikom.

 

Član 5

Prijavljivanje takmičara se vrši do 16. maja 2021. godine. Za učešće na takmičenju potrebno je popuniti online prijavu.

 

Član 6

Na video snimku takmičara moraju se jasno vidjeti instrument, lice i ruke soliste na harmonici ili članova kamernog ansambla. Prekid video snimka, montiranje ili playback nisu dozvoljeni. Snimak koji ne odgovara zadatim uslovima biće vraćen, sa zahtjevom da se do 16. maja 2021. godine dostavi novi. Video snimci laureata kategorija biće objavljeni na sajtu i YouTube kanalu festivala klasične muzike „Orfej“ (festivalorfej.com).

 

Član 7

Kotizacija iznosi 10 eura. U kategoriji Kamerna muzika kotizacija iznosi 10 eura po članu ansambla.

 

Član 8

Iznos kotizacije se ne vraća takmičaru u slučaju otkazivanja učešća na takmičenju.

 

Član 9

Takmičarima se dodjeljuju diplome, zahvalnice i nagrade po sledećem principu:

 • od 90 do 100 bodova – prva nagrada;

 • od 80 do 89,99 bodova – druga nagrada;

 • od 70 do 79,99 bodova – treća nagrada;

 • od 0 do 69,99 bodova – zahvalnica za učešće. 

Broj nagrada nije ograničen.

 

Član 10

Svi laureati kategorija dobijaju diplomu i novčanu nagradu. Ukoliko više takmičara pretendenata na zvanje laureata kategorije ima isti broj bodova, prednost se daje mlađem takmičaru.

 

Član 11

Organizacioni odbor festivala klasične muzike „Orfej“ laureatima kategorija će, pored diplome i novčane nagrade, obezbijediti i druge nagrade.

Član 12

Rezultati takmičenja biće objavljeni 24. maja 2021. godine na sajtu festivala klasične muzike „Orfej“ (festivalorfej.com).

 

Član 13

Učešćem na takmičenju, takmičari se automatski odriču prava na materijalnu nadoknadu u slučaju eventualne publikacije i distribucije video snimaka.

 

Član 14

Prijavom za takmičenje, takmičar zajedno sa svojim roditeljem ili starateljem potvrđuje da prihvata uslove i pravila takmičenja.

Attach Icon.png
Attach Icon.png
 
web_bg_new_4K.jpg

PROPOZICIJE TAKMIČENJA

Harmonika

I KATEGORIJA


Godište takmičara: 2009. i mlađi
Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera i autora, po slobodnom izboru
Trajanje programa: do 5 minuta

II KATEGORIJA


Godište takmičara: 2006. i mlađi
Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera i autora, po slobodnom izboru
Trajanje programa: do 8 minuta

III KATEGORIJA


Godište takmičara: 2004. i mlađi
Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera i autora, po slobodnom izboru
Trajanje programa: do 12 minuta

IV KATEGORIJA


Godište takmičara: 2002. i mlađi
Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera i autora, po slobodnom izboru
Trajanje programa: do 18 minuta

Kamerna muzika

I KATEGORIJA


Godište takmičara: 2006. i mlađi
Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera i autora, po slobodnom izboru
Trajanje programa: do 10 minuta

II KATEGORIJA


Godište takmičara: 2002. i mlađi
Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera i autora, po slobodnom izboru
Trajanje programa: do 15 minuta

U kamernim ansamblima ne može nastupiti više od devet izvođača.

Sastav kamernog ansambla je bez ograničenja u izboru instrumenata.

Attach Icon.png
Attach Icon.png
 
web_bg_new_4K.jpg

PRAVILNIK O RADU ŽIRIJA

Član 1

Članove žirija bira Organizacioni odbor festivala klasične muzike „Orfej“.

 

Član 2

Predsjednika žirija bira Organizacioni odbor festivala klasične muzike „Orfej“.

 

Član 3

Žiri čini pet članova.

 

Član 4

Član žirija nema pravo da ocjenjuje takmičara kome je profesor ili sa kojim je u srodstvu.

 

Član 5

Predsjednik žirija je dužan da:

 • utvrđuje usaglašenost programa takmičara sa Propozicijama;

 • po završetku takmičenja Organizacionom odboru festivala klasične muzike „Orfej“ da prijedlog učesnika koji će nastupiti na jednom od koncerata u okviru festivala klasične muzike „Orfej“ (11, 12. i 13. novembar 2021. godine, Bosna i Hercegovina);

 • prati da li se ocjenjivanje članova žirija odvija prema Pravilniku o radu žirija i da blagovremeno interveniše u slučaju odstupanja, odnosno nepravilnosti.

 

Član 6

Članovi žirija su dužni da:

 • ocjenjuju takmičara prema Pravilniku o radu žirija;

 • svoje ocjene unose na odgovarajući način ili po dogovorenom modelu;

 • učestvuju u radu žirija za kategoriju koju su preslušavali;

 • preko predsjednika žirija intervenišu u slučajevima uočavanja nepravilnosti u radu i odstupanja od Pravilnika o radu žirija.

 

Član 7

Predsjednik Organizacionog odbora festivala klasične muzike „Orfej“ je dužan da upozna članove žirija sa Pravilnikom takmičenja, Propozicijama i Pravilnikom o radu žirija.

 

Član 8

Potpredsjednik Organizacionog odbora festivala klasične muzike „Orfej“ je dužan da:

 • prikupi popunjene obrasce za ocjenjivanje od svih članova žirija, odmah po završetku ocjenjivanja;

 • na osnovu obrazaca za ocjenjivanje svih članova žirija popuni bodovnu listu;

 • obavijesti predsjednika žirija i Organizacioni odbor festivala klasične muzike „Orfej“ ukoliko uoči bilo kakve nepravilnosti.

 

Član 9

Obrasci koji se vode o nastupu takmičara su:

Obrazac za ocjenjivanje, koji sadrži:

 • Redni broj, ime i prezime takmičara;

 • Kategoriju i godište takmičara;

 • Broj bodova;

 • Mjesto za eventualne napomene;

 • Mjesto za potpis člana žirija.
   

Bodovna lista, koja sadrži:

 • Redni broj, ime i prezime takmičara;

 • Kategoriju i godište takmičara;

 • Broj bodova koji je dao svaki član žirija;

 • Prosječan broj bodova;

 • Osvojenu nagradu;

 • Mjesto za potpis predsjednika žirija, članova žirija i potpredsjednika Organizacionog odbora festivala klasične muzike „Orfej“.
   

Član 10

Članovi žirija ocjenjuju takmičare bodovima:

 • od 90 do 100 bodova – prva nagrada;

 • od 80 do 89,99 bodova – druga nagrada;

 • od 70 do 79,99 bodova – treća nagrada;

 • od 0 do 69,99 – zahvalnica za učešće.

 

Član 11

Plasman takmičara se određuje tako što potpredsjednik Organizacionog odbora festivala klasične muzike „Orfej“ sabere bodove od svih članova žirija i njihov zbir podijeli sa brojem članova žirija.

 

Član 12

Takmičari se rangiraju prema broju bodova. U svakoj kategoriji se dodjeljuju nagrade prema predviđenoj bodovnoj skali.

 

Član 13

Po završetku takmičenja, žiri proglašava laureata svake kategorije.

 

Član 14

Odluke žirija su konačne i neopozive.

Attach Icon.png
Attach Icon.png

Članovi žirija

VANJA ALBIJANIĆ (Bosna i Hercegovina)
predsjednica žirija

Vanja Albijanić rođena je 19.10.1992. godine u Foči. Nakon završene osnovne i osnovne muzičke škole kao učenik generacije, srednje muzičko obrazovanje nastavlja u Istočnom Sarajevu 2007. godine. Tokom četvorogodišnjeg školovanja, učestvovala je na raznim takmičenjima republičkog i međunarodnog nivoa, te ostvarila zapažene rezultate na istim. Kao nosilac istog priznanja, tj. učenika generacije, završava srednju školu i 2011. godine postaje redovan student Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu na vokalno-instrumentalnom odsjeku, smjera za harmoniku u klasi mr Dražana Kosorića. Diplomirala je 1.7.2015. godine sa prosječnom ocjenom 9.95, a od 15.7.2017. godine stiče zvanje mastera harmonike sa završenim drugim ciklusom studija, prosječnom ocjenom 10.00.

Do danas broji preko 30 nagrada takmičarskim učešćem u disciplinama za kamernu muziku, ali i kao solo izvođač na harmonici, republičkog, državnog, međunarodnog i svjetskog nivoa. U akademskoj 2015/2016. godini proglašena je najboljim studentom drugog ciklusa studija u Republici Srpskoj od strane Ministarstva nauke i tehnologije (Fond „Dr Milan Jelić“).

Nedavno je završila drugi ciklus studija na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, smjer Kamerna muzika u klasi mr Biljane Jašić Radovanović.

8T7A32161.jpg
NIKOLA PANTELIĆ (Srbija)
član žirija

Nikola Pantelić, master akordeonista, rođen je 1995. godine u Šapcu (Srbija). Osnovno muzičko obrazovanje stekao je u klasi prof. Mikice Jevtića, dok je Srednju muzičku školu „Mihailo Vukdragović“ u Šapcu završio u klasi prof. Vojina Lazića. Osnovne i master studije harmonike završio je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu u klasi prof. mr Radeta Radovića.

 

Tokom studija bio je stipendista Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i fonda „Dr Milan Jelić“. Dodatno se usavršavao pohađajući master klasove kod značajnih pedagoga i koncert majstora na harmonici. Pored velikog broja nastupa na koncertima i manifestacijama, osvojio je mnoge prestižne nagrade na takmičenjima u zemlji i inostranstvu kao solista, član kvinteta harmonika „Accordeus“, Orkestra harmonika Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Kamernog hora smjera za crkvenu muziku i pojanje. Bavljenje pedagoškim radom započeo je 2017. godine kao nastavnik harmonike i klavira u Osnovnoj muzičkoj školi „Avdo Smailović“ u Goraždu (Bosna i Hercegovina).

 

Od 2020. godine zaposlen je kao nastavnik harmonike u Osnovnoj muzičkoj školi „Teodor Toša Andrejević“ u Rumi (Srbija).

DSC_0143-01-01-01.jpeg
MILJANA ĐUROVIĆ (Srbija)
članica žirija

Miljana Đurović (Vršac, Srbija, 29.8.1996. godine) muzičko obrazovanje stekla je u školi „Josif Marinković“ u Vršcu, a najdužu saradnju ostvarila je sa profesorima Radenkom Ristić i Markom Stojanovićem. Godine 2014. upisuje Muzičku akademiju Univerziteta u Istočnom Sarajevu u klasi Danijele Rakić, a od 2017. studije nastavlja na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu u klasi Vladimira Blagojevića, gdje završava osnovne, a zatim i master studije (2019). Na master studijama bila je stipendista Fonda za mlade Republike Srbije i kompanije „ManpowerGroup“. Treći semestar studija, akademske 2015/2016. godine, provela je u Belgorodu (Ruska federacija) na Institutu za umjetnost i kulturu, kao učesnik u programu razmjene studenata. Tokom školovanja nastupala je na mnogobrojnim koncertima, događajima, takmičenjima kako u svojoj zemlji tako i u inostranstvu, i to kao solista, član kamernih sastava i orkestara.

Kao najdraža priznanja izdvaja prva mjesta u studentskim kategorijama na 8. Internacionalnom festivalu harmonike „AKORDEON ART“ u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina (2017) i 11. Međunarodnom takmičenju harmonike „PannoniAccordion“ u Murskoj Soboti, Slovenija (2018). Aktivan je član Kragujevačkog akademskog orkestra akordeonista (Srbija), koji za kratko vrijeme, od svog osnivanja, osvaja 1. mjesto na 43. Međunarodnom susretu harmonikaša u Puli (Hrvatska, 2018) i priređuje cjelovečernji koncert u Zadužbini Ilije M. Kolarca u Beogradu (2018, 2019).

Od septembra 2019. godine radi u muzičkoj školi u svom rodnom gradu.

Miljana - fotografija.jpg
MILICA STEFANOVIĆ (Crna Gora)
članica žirija

Milica Stefanović rođena je na Cetinju (Crna Gora), gdje je započela muzičko obrazovanje i završila osnovnu muzičku školu na odsjeku za harmoniku. Srednju muzičku školu završava u Podgorici, a osnovne i master studije na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u klasi profesorice Danijele Gazdić.

 

Tokom studija vrijedno je radila na usavršavanju solističkog izvođaštva, a ostvarila se i na polju kamernog muziciranja. Trenutno se bavi pedagoškim radom.

Milica - fotografija.jpg
STEFAN ĆEHA (Crna Gora)
član žirija

Stefan Ćeha, diplomirani muzički umjetnik – akordeonista, rođen je 22. decembra 1994. godine u Nikšiću gdje uz mentorstvo profesorice Ljiljane Radović započinje muzičko obrazovanje. Osnovne studije harmonike završio je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u klasi profesora Dražana Kosorića.

Za vrijeme dosadašnje karijere, bilježi veliki broj nastupa i koncerata širom Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Italije, Njemačke i Srbije. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Kompozitor Dalibor Đukić posvetio mu je kompozicije: „Balkan Eroico“, „Duo Capriccioso“, „Pastorala“ i „Sensibile“. U maju 2017. godine nastupio je sa Simfonijskim orkestrom Mostar i time bio počastvovan kao prvi solista na harmonici koji je nastupio sa ovim orkestrom u istoriji njegovog postojanja.

Stefan Ćeha je osnivač i direktor festivala klasične muzike „Orfej“.

Photo (2).jpg
 

Laureati svih kategorija nastupiće uživo na gala koncertu u okviru festivala klasične muzike „Orfej“, koji će se održati u novembru 2021. godine u Istočnom Sarajevu i Sarajevu (Bosna i Hercegovina).

 

Glasovima publike, jedan od laureata biće proglašen apsolutnim pobjednikom takmičenja i dobiće pehar festivala klasične muzike „Orfej“.

web_bg_new_4K.jpg

NAGRADE

Harmonika

I KATEGORIJA


Laureat dobija:

 • diplomu;

 • novčanu nagradu u iznosu od 50 eura;

 • čas u okviru master klasa Petra Marića (Istočno Sarajevo, 13.11.2021. godine).

II KATEGORIJA


Laureat dobija:

 • diplomu;

 • novčanu nagradu u iznosu od 50 eura;

 • čas u okviru master klasa Petra Marića (Istočno Sarajevo, 13.11.2021. godine).

III KATEGORIJA


Laureat dobija:

 • diplomu;

 • novčanu nagradu u iznosu od 100 eura;

 • čas u okviru master klasa Petra Marića (Istočno Sarajevo, 13.11.2021. godine);

 • online čas sa Frederikom Dešampom.

IV KATEGORIJA


Laureat dobija:

 • diplomu;

 • novčanu nagradu u iznosu od 100 eura;

 • čas u okviru master klasa Petra Marića (Istočno Sarajevo, 13.11.2021. godine);

 • online čas sa Frederikom Dešampom.

Kamerna muzika

I KATEGORIJA


Laureat dobija:

 • diplomu;

 • novčanu nagradu u iznosu od 100 eura.

II KATEGORIJA


Laureat dobija:

 • diplomu;

 • novčanu nagradu u iznosu od 200 eura.

 
web_bg_new_4K.jpg

PRIJAVA NA TAKMIČENJE

Da biste se prijavili na takmičenje, odvojite vrijeme da popunite tražene podatke. Imajte na umu da će sve lične informacije unesene putem ovog obrasca ostati strogo povjerljive. Koristiće se samo u svrhu za koju su prikupljene i neće se otkrivati trećim stranama.

Kada popunite prijavu, pritiskom na dugme „Podnesite prijavu i uplatite kotizaciju“ bićete preusmjereni na PayPal sistem za online plaćanje kotizacije.

Harmonika

arrow&v
Otpremite datoteku

Takmičenje za 2021. je završeno.

Kamerna muzika

arrow&v
Otpremi datoteke
Otpremi datoteke
Otpremi datoteke
Otpremi datoteke
Otpremi datoteke
Otpremi datoteke
Otpremi datoteke
Otpremi datoteke
Otpremi datoteke
Odaberite iznos kotizacije (€)

Takmičenje za 2021. je završeno.

Otpremanje video snimaka

Kako biste zadovoljili sve standarde po pitanju kvaliteta audio i video snimka, u nastavku ćemo vam dati nekoliko smjernica i instrukcija kako da se što kvalitetnije snimite.

​Nakon uspješno podnesene prijave i uplaćene kotizacije, možete otpremiti video snimke u bilo kojim podržanim video formatima, veličine do 2GB. Prilikom otpremanja video materijala obavezno naznačite ime i prezime takmičara / ime kamernog ansambla!

Otpremanje se vrši putem web stranice wetransfer.com.

Video snimke šaljite na mail info@festivalorfej.com.

web_bg_new_4K.jpg
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

Festival klasične muzike „ORFEJ“

Artwork by: Saša Crkvenjaš  |  Design by: Marko Jovančić

Copyright 2018-2021  |  Udruženje građana „CreArt“

Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bilo kojeg sadržaja bez dozvole autora.