Logo grey.png

Online muzičko
takmičenje „Accordeus“

za 2022. godinu

WhatsApp Image 2022-05-14 at 17.00.59 2.jpg
CMA logo vector.png
WhatsApp Image 2022-05-23 at 14.05.50 2.jpg
 ZVANIČNI PARTNERI online muzičkog takmičenja „Accordeus“ 

REZULTATI TAKMIČENJA

Dragi takmičari, profesori, roditelji,

Naš žiri je pažljivo preslušao i pregledao sve pristigle materijale i evaluirao sve takmičare. Izuzetno smo ponosni na visoke umjetničke kriterije koje smo postavili, a koje su takmičari uspješno ispunili. Uz rezultate koje možete preuzeti u vidu .pdf priloga, s ponosom objavljujemo i laureate takmičenja:

HARMONIKA

I kategorija: YIFAN ZHAO (Kina)
II kategorija: PETER SOKOL (Slovačka)
III kategorija: YIJIN LI (Kina)
IV kategorija: LUCA BELLO (Italija)
V kategorija: JOSIP SLIJEPČEVIĆ (Hrvatska)
VI kategorija: NIKOLA ŠARKOČEVIĆ (Srbija)


KAMERNA MUZIKA

I kategorija: DUO HARMONIKA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE
ŽIVINICE - ENSAR ĐULOVIĆ, AJDIN OKIĆ (Bosna i Hercegovina)

III kategorija: DUO COMMA - MARTIN KOT, GABRIELA MATOUŠKOVÁ (Češka)


Hvala vam na učešću u ovogodišnjem izdanju takmičenja!
Do iduće godine!
Attach Icon.png
Attach Icon.png
Attach Icon.png
Attach Icon.png
Attach Icon.png
Attach Icon.png
Attach Icon.png
Attach Icon.png

POZDRAVNA RIJEČ

Dragi posjetioci, zadovoljstvo nam je da vas pozdravimo ispred Udruženja građana „CreArt“ i Organizacionog odbora festivala klasične muzike „Orfej“ i pozovemo da budete dio drugog izdanja online muzičkog takmičenja „Accordeus“, namijenjenog solistima na harmonici i kamernim ansamblima (bez ograničenja u izboru instrumenata).

Takmičenje je otvoreno za sve učenike, studente i umjetnike širom svijeta. Prošlogodišnje izdanje online muzičkog takmičenja „Accordeus“ podržalo je više od 100 takmičara iz 13 zemalja svijeta.

Ovogodišnje izdanje takmičenja čini 31 član stručnog žirija iz 13 zemalja svijeta. Osim toga, za naše laureate pripremili smo vrijedne nagrade.
Prijave se šalju do 22. maja 2022. godine. 
Prijava je brza i vrši se direktno putem formulara koji je dostupan na dnu ove stranice.
 
I ove godine: instrumente u ruke, note na stalke, slušajte svoje mentore i muzicirajte.
Attach Icon.png
Attach Icon.png
„LYRE“ - pehar online muzičkog takmičenja „Accordeus“

Unikatna struktura pehara u obliku lire izrađena je iz više od 200 štapića prozirnog pleksiglasa koji su isječeni iz jedne ploče pleksiglasa primjenom metode laserskog rezanja prema prethodno definisanom tehničkom crtežu. Štapići kvadratnog profila 4x4mm, različitih dužina (visina), ručno su spajani posebnim ljepilom, sa ogromnom preciznošću i posvećenošću u procesu lijepljenja. Svaki štapić je prvobitno sterilisan, a potom pozicioniran unutar forme pehara u skladu sa tehničkim crtežom.

Koncept dizajna ovog pehara temelji se na riječima „izvesti čaroliju“ i ima za cilj očarati publiku, tj. kreirati jedinstven momenat čarolije unutar čvrste forme pehara.


Autor „LYRE“ pehara je Armin Ćosić. Više o peharu pročitajte
na ovom linku.
 

PRAVILNIK TAKMIČENJA

Član 1

Udruženje građana „CreArt“ organizuje online muzičko takmičenje „Accordeus“ za soliste na harmonici i kamerne ansamble (bez ograničenja u izboru instrumenata), koje se održava u okviru festivala klasične muzike „Orfej“.

 

Član 2

Takmičenje je otvoreno za sve učenike, studente i umjetnike širom svijeta.

 

Član 3

Takmičenje se odvija po kategorijama, u skladu sa Propozicijama. Solisti na harmonici program izvode napamet (izuzev u 3. etapi VII kategorije), dok članovi kamernih ansambala nisu u obavezi da program izvode napamet.

 

Član 4

Rad žirija regulisan je posebnim pravilnikom.

 

Član 5

Za učešće na takmičenju potrebno je popuniti online prijavu. Prijavljivanje takmičara vrši se do 22. maja 2022. godine.

Prijavljivanje takmičara za prvu etapu VII kategorije vrši se do 1. maja, za drugu etapu do 15. maja, a za treću etapu do 29. maja 2022. godine.

 

Član 6

Na video snimku moraju se jasno vidjeti instrument, lice i ruke soliste na harmonici ili članova kamernog ansambla. Prekid video snimka, montiranje ili playback nisu dozvoljeni. Snimak koji ne odgovara zadatim uslovima biće vraćen, sa zahtjevom da se do naznačenog roka dostavi novi. Video snimci laureata kategorija biće objavljeni na sajtu, društvenim mrežama i YouTube kanalu festivala klasične muzike „Orfej“.

 

Član 7

Kotizacija iznosi 12 eura. U kategoriji Kamerna muzika kotizacija iznosi 12 eura po članu ansambla.

 

Član 8

Iznos kotizacije se ne vraća takmičaru u slučaju otkazivanja učešća na takmičenju.

 

Član 9

Takmičarima se dodjeljuju nagrade i zahvalnice po sledećem principu:

 • od 90 do 100 bodova – prva nagrada;

 • od 80 do 89,99 bodova – druga nagrada;

 • od 70 do 79,99 bodova – treća nagrada;

 • od 0 do 69,99 bodova – zahvalnica za učešće. 

Broj nagrada nije ograničen.

 

Član 10

Svi laureati kategorija dobijaju diplomu i novčanu nagradu. Ukoliko više takmičara pretendenata na zvanje laureata kategorije ima isti broj bodova, prednost se daje mlađem takmičaru.

 

Član 11

Organizacioni odbor festivala klasične muzike „Orfej“ laureatima kategorija će, pored diplome i novčane nagrade, obezbijediti i druge nagrade.

Član 12

Rezultati takmičenja biće objavljeni 6. juna 2022. godine na sajtu festivala klasične muzike „Orfej“ (festivalorfej.com).

 

Član 13

Učešćem na takmičenju, takmičari se automatski odriču prava na materijalnu nadoknadu u slučaju eventualne publikacije i distribucije video snimaka.

 

Član 14

Prijavom na takmičenje, takmičar zajedno sa svojim roditeljem ili starateljem potvrđuje da prihvata uslove i pravila takmičenja.

Attach Icon.png
Attach Icon.png
 

PROPOZICIJE TAKMIČENJA

Harmonika

I KATEGORIJA

Godište takmičara: 2011. i mlađi

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera i autora, po slobodnom izboru

Trajanje programa: do 5 minuta

III KATEGORIJA

Godište takmičara: 2007. i mlađi
Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera i autora, po slobodnom izboru
Trajanje programa: do 9 minuta

V KATEGORIJA

Godište takmičara: 2003. i mlađi
Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera i autora, po slobodnom izboru
Trajanje programa: do 18 minuta

II KATEGORIJA

Godište takmičara: 2009. i mlađi

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera i autora, po slobodnom izboru

Trajanje programa: do 7 minuta

IV KATEGORIJA

Godište takmičara: 2005. i mlađi
Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera i autora, po slobodnom izboru
Trajanje programa: do 12 minuta

VI KATEGORIJA

Godište takmičara: 2002. i stariji
Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera i autora, po slobodnom izboru
Trajanje programa: do 20 minuta

VII KATEGORIJA (ACCORDEUS)

Godište takmičara: 2002. i stariji

1.    ETAPA
Program: kompozicija nastala do 1800. godine, program po slobodnom izboru
Trajanje programa: do 15 minuta

2.    ETAPA
Program: po slobodnom izboru
Trajanje programa: do 20 minuta

3.    ETAPA
Program: jedna od ponuđenih kompozicija originalno napisanih za harmoniku*

Dalibor Đukić – Balkanika
Dražan Kosorić – Epitaf
David Mastikosa – Escape

 

*Prilikom prijave na takmičenje, svi takmičari u VII kategoriji (Accordeus) dobiće note pomenute tri kompozicije.
 

Kamerna muzika

U kamernim ansamblima ne može nastupiti više od 9 (devet) izvođača..

Sastav kamernog ansambla je bez ograničenja u izboru instrumenata.

Kategoriju određuje najstariji član kamernog ansambla.

I KATEGORIJA


Godište takmičara: 2007. i mlađi
Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera i autora, po slobodnom izboru
Trajanje programa: do 10 minuta

II KATEGORIJA


Godište takmičara: 2003. i mlađi
Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera i autora, po slobodnom izboru
Trajanje programa: do 15 minuta

III KATEGORIJA


Godište takmičara: 2002. i stariji
Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera i autora, po slobodnom izboru
Trajanje programa: do 20 minuta

Attach Icon.png
Attach Icon.png
 

PRAVILNIK O RADU ŽIRIJA

Član 1

Članove žirija bira Organizacioni odbor festivala klasične muzike „Orfej“.

 

Član 2

Predsjednike žirija bira Organizacioni odbor festivala klasične muzike „Orfej“.

 

Član 3

Žiri čini 31 član.

 

Član 4

Član žirija nema pravo da ocjenjuje takmičara kome je profesor ili sa kojim je u srodstvu.

 

Član 5

Predsjednici žirija su dužni da:

 • utvrđuju usaglašenost programa takmičara sa Propozicijama;

 • prate da li se ocjenjivanje članova žirija odvija prema Pravilniku o radu žirija i da blagovremeno intervenišu u slučaju odstupanja, odnosno nepravilnosti.

 

Član 6

Članovi žirija su dužni da:

 • ocjenjuju takmičara prema Pravilniku o radu žirija;

 • svoje ocjene unose na odgovarajući način ili po dogovorenom modelu;

 • učestvuju u radu žirija za kategoriju koju su preslušavali;

 • preko predsjednika žirija intervenišu u slučajevima uočavanja nepravilnosti u radu i odstupanja od Pravilnika o radu žirija.

 

Član 7

Predsjednik Organizacionog odbora festivala klasične muzike „Orfej“ dužan je da upozna članove žirija sa Pravilnikom takmičenja, Propozicijama i Pravilnikom o radu žirija.

 

Član 8

Potpredsjednik Organizacionog odbora festivala klasične muzike „Orfej“ dužan je da:

 • prikupi popunjene obrasce za ocjenjivanje od svih članova žirija, odmah po završetku ocjenjivanja;

 • na osnovu obrazaca za ocjenjivanje svih članova žirija popuni bodovnu listu;

 • obavijesti predsjednike žirija i Organizacioni odbor festivala klasične muzike „Orfej“ ukoliko uoči bilo kakve nepravilnosti.

 

Član 9

Obrasci koji se vode o nastupu takmičara su:

Obrazac za ocjenjivanje, koji sadrži:

 • Redni broj, ime i prezime takmičara;

 • Kategoriju i godište takmičara;

 • Broj bodova;

 • Mjesto za eventualne napomene;

 • Mjesto za potpis člana žirija.

Bodovna lista, koja sadrži:

 • Redni broj, ime i prezime takmičara;

 • Kategoriju i godište takmičara;

 • Broj bodova koji je dao svaki član žirija;

 • Prosječan broj bodova;

 • Osvojenu nagradu;

 • Mjesto za potpis predsjednika žirija, članova žirija i potpredsjednika Organizacionog odbora festivala klasične muzike „Orfej“.

Član 10

Članovi žirija ocjenjuju takmičare bodovima:

 • od 90 do 100 bodova – prva nagrada;

 • od 80 do 89,99 bodova – druga nagrada;

 • od 70 do 79,99 bodova – treća nagrada;

 • od 0 do 69,99 – zahvalnica za učešće.

 

Član 11

Plasman takmičara određuje se tako što potpredsjednik Organizacionog odbora festivala klasične muzike „Orfej“ sabere bodove od svih članova žirija i njihov zbir podijeli sa brojem članova žirija.

 

Član 12

Takmičari se rangiraju prema broju bodova. U svakoj kategoriji se dodjeljuju nagrade prema predviđenoj bodovnoj skali.

 

Član 13

Po završetku takmičenja, žiri proglašava laureata svake kategorije.

 

Član 14

Odluke žirija su konačne i neopozive.

Attach Icon.png
Attach Icon.png

Članovi žirija

Frédéric Deschamps.png
Frédéric Deschamps, Francuska
France.png
Bijun Wei.jpg
Bijun Wei,
Kina
China.png
Fu Yong.jpg
Fu Yong,
Kina
China.png
Lian Chen.jpg
Lian Chen,
Kina
China.png
Maria Vlassova.png
Maria Vlassova,
Rusija
Russia.png
Tatjana Marx.jpg
Tatjana Marx,
Australija
Australia.png
Spodris Kačāns.jpg
Spodris Kačāns,
Letonija
Latvia.png
Renzo Ruggieri.jpeg
Renzo Ruggieri,
Italija
Italia.png
Uroš Todić.jpg
Uroš Todić, Srbija / Ujedinjeni Arapski Emirati
Serbia.png
United Arab Emirates.png
Mária Budzáková.jpg
Mária Budzáková,
Slovačka
Slovakia.png
Ihor Vlakh.jpg
Ihor Vlakh,
Slovačka
Slovakia.png
Ana Šterpin Zagoranski.jpg
Ana Šterpin Zagoranski,
Hrvatska
Croatia.png
Erand Kurani.jpg
Erand Kurani,
Albanija
Albania.png
Petar Marić.JPG
Petar Marić,
Srbija
Serbia.png
Ana Šinković.jpg
Ana Šinković,
Srbija
Serbia.png
Marija Turšijan.jpg
Marija Turšijan,
Srbija
Serbia.png
Ljiljana Đačanin.jpg
Ljiljana Đačanin,
Srbija
Serbia.png
Mihajlo Živojinović.jpg
Mihajlo Živojinović,
Srbija
Serbia.png
Nikola Jovanović.jpg
Nikola Jovanović,
Srbija
Serbia.png
Katarina Nikolić.jpeg
Katarina Nikolić,
Crna Gora / Srbija
Montenegro.png
Serbia.png
Vasilije Toljić.jpg
Vasilije Toljić,
Crna Gora
Montenegro.png
Marica Raičević.jpeg
Marica Raičević,
Crna Gora
Montenegro.png
Biljana Jašić Radovanović.jpg
Biljana Jašić Radovanović,
Bosna i Hercegovina
Bosnia and Herzegovina.png
Stojan Bojić.jpg
Stojan Bojić,
Bosna i Hercegovina
Bosnia and Herzegovina.png
Haris Muminović.jpg
Haris Muminović,
Bosna i Hercegovina
Bosnia and Herzegovina.png
Sunčica Lončar.JPG
Sunčica Lončar,
Bosna i Hercegovina
Bosnia and Herzegovina.png
Nikola Pantelić.jpeg
Nikola Pantelić,
Srbija
Serbia.png
Miljana Đurović.jpeg
Miljana Đurović,
Srbija
Serbia.png
Milica Stefanović.JPG
Milica Stefanović,
Crna Gora / Srbija
Montenegro.png
Serbia.png
Vanja Albijanić.jpg
Vanja Albijanić,
Bosna i Hercegovina
Bosnia and Herzegovina.png
Stefan Ćeha.jpg
Stefan Ćeha, Crna Gora / Ujedinjeni Arapski Emirati
Montenegro.png
United Arab Emirates.png
 

NAGRADE

Glasovima publike, jedan od laureata biće proglašen apsolutnim pobjednikom takmičenja.

Apsolutni pobjednik online muzičkog takmičenja „Accordeus“ dobija:

 • Diplomu;

 • „LYRE“ pehar;

 • Učešće na festivalu klasične muzike „Orfej“ (pokriveni troškovi puta u iznosu od 200 eura i troškovi smještaja i hrane);

 • Besplatnu kotizaciju za učešće na Trophée Mondial de l’Accordéon;

 • Besplatnu kotizaciju za učešće na Australian International AATA Music Championships and Festival;

 • Besplatnu kotizaciju za učešće na International Competition of Accordion Players „Concord of Sounds".

Ukoliko je apsolutni pobjednik online muzičkog takmičenja „Accordeus“ maloljetna osoba, festival klasične muzike „Orfej“ ne pokriva troškove puta, smještaja i hrane za roditelja/staratelja.

Harmonika

I KATEGORIJA


Laureat dobija:

 • diplomu;

 • novčanu nagradu u iznosu od 50 eura.

III KATEGORIJA


Laureat dobija:

 • diplomu;

 • novčanu nagradu u iznosu od 50 eura.

V KATEGORIJA


Laureat dobija:

 • diplomu;

 • novčanu nagradu u iznosu od 100 eura.

II KATEGORIJA


Laureat dobija:

 • diplomu;

 • novčanu nagradu u iznosu od 50 eura.

IV KATEGORIJA


Laureat dobija:

 • diplomu;

 • novčanu nagradu u iznosu od 100 eura.

VI KATEGORIJA


Laureat dobija:

 • diplomu;

 • novčanu nagradu u iznosu od 100 eura.

VII KATEGORIJA (ACCORDEUS)


Laureat dobija:

 • diplomu;

 • novčanu nagradu u iznosu od 150 eura.

Kamerna muzika

I KATEGORIJA


Laureat dobija:

 • diplomu;

 • novčanu nagradu u iznosu od 100 eura.

II KATEGORIJA


Laureat dobija:

 • diplomu;

 • novčanu nagradu u iznosu od 100 eura.

III KATEGORIJA


Laureat dobija:

 • diplomu;

 • novčanu nagradu u iznosu od 100 eura.

 

PRIJAVA NA TAKMIČENJE

Da biste se prijavili na takmičenje, odvojite vrijeme da popunite tražene podatke. Imajte na umu da će sve lične informacije unesene putem ovog obrasca ostati strogo povjerljive. Koristiće se samo u svrhu za koju su prikupljene i neće se otkrivati trećim stranama.

Kada popunite prijavu, pritiskom na dugme „Podnesite prijavu i uplatite kotizaciju“ bićete preusmjereni na online plaćanje kotizacije (PayPal) ili offline plaćanje kotizacije (PDF sa instrukcijama).

Harmonika

arrow&v
Otpremite datoteku
Otpremite datoteku

Srećno! / Good luck!

Takmičenje za 2022. je završeno.

Kamerna muzika

arrow&v
Otpremite datoteku
Otpremi datoteke
Otpremi datoteke
Otpremi datoteke
Otpremi datoteke
Otpremi datoteke
Otpremi datoteke
Otpremi datoteke
Otpremi datoteke
Otpremi datoteke
Odaberite iznos kotizacije (€)

Srećno! / Good luck!

Takmičenje za 2022. je završeno.

Otpremanje video snimaka

Kako biste zadovoljili sve standarde po pitanju kvaliteta audio i video snimka, u nastavku ćemo vam dati nekoliko smjernica i instrukcija kako da se što kvalitetnije snimite.

​Nakon uspješno podnesene prijave i uplaćene kotizacije, možete otpremiti video snimke u bilo kojim podržanim video formatima, veličine do 2GB. Prilikom otpremanja video materijala obavezno naznačite ime i prezime takmičara / ime kamernog ansambla!

Otpremanje se vrši putem web stranice wetransfer.com.

Video snimke šaljite na mail info@festivalorfej.com.

WeTransfer Landing Page.jpg
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

Festival klasične muzike „ORFEJ“
Artwork by: Saša Crkvenjaš  |  Design by: Marko Jovančić
Copyright 2018-2022  |  Udruženje građana „CreArt“
Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bilo kojeg sadržaja bez dozvole autora.