NOVOSTI

„Accordeus“ - od ansambla do svjetske scene / “Accordeus” - from the ensemble to the world stage

ORFEJ PR team

16. 3. 2021.

Online muzičko takmičenje „Accordeus“ pokrenuto je od strane članova prvobitne postavke kvinteta harmonika „Accordeus“ koju su činili: Nikola Pantelić, Miljana Đurović, Milica (Muhadinović) Stefanović, Stefan Ćeha i Vanja (Danilović) Albijanić.
---------------
The “Accordeus” Online Music Competition was initiated by the members of the original set of the “Accordeus” Accordion Quintet, which consisted of Nikola Pantelić, Miljana Đurović, Milica (Muhadinović) Stefanović, Stefan Ćeha, and Vanja (Danilović) Albijanić.

Sada već uspješni izvođači i profesori harmonike u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, članovi ansambla su bivši studenti Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Ova grupa mladih ljudi okuplja se u maju 2016. godine u ansambl harmonika pod nazivom „Accordeus“, koji do septembra 2017. godine bilježi zapažene nastupe na koncertnoj i takmičarskoj sceni u Bosni i Hercegovini i regionu. Održali su cjelovečernje koncerte u Nikšiću, Sarajevu, Beogradu i Zenici, a bili su učesnici značajnih kulturnih manifestacija Bosne i Hercegovine („Sarajevska zima“, „Zeničko proljeće“). U aprilu 2017. godine nastupili su u okviru manifestacije „EuroXPRO“, jedne od najvećih konferencija organizacije „AIESEC“. Ostvarili su saradnju sa Bosanskohercegovačko-američkom akademijom nauka i umjetnosti, održavši koncert u okviru 9. Dana BHAAAS, najvećeg naučnog skupa na Balkanu.

Dvostruki su laureati festivala harmonike „Akordeon Art“ (Bosna i Hercegovina), 2016. i 2017. godine. Kao jedini ansambl harmonika u studentskoj kategoriji, osvajaju prvu nagradu na 14. Međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu. Dobitnici su nagrade „Zlatna matrjoška“ i apsolutni pobjednici festivala ruske muzike „Boljšoj“, koji se održava svake godine na Mokroj Gori u organizaciji Emira Kusturice. Krunu takmičarskih rezultata čini 4. mjesto na 70. Svjetskom kupu u Italiji.

---------------------------------

Now successful performers and accordion teachers in Serbia, Montenegro, and Bosnia and Herzegovina, the members of the ensemble are all former students of the University of East Sarajevo᾽s Academy of Music.

This group of young people gathered in May 2016 in an accordion ensemble called “Accordeus”. The ensemble made notable performances on the concert and competition scene in Bosnia and Herzegovina and the region until September 2017. They performed concerts in Nikšić, Sarajevo, Belgrade, and Zenica, and were participants in important cultural events in Bosnia and Herzegovina (“Sarajevo Winter”, “Zenica Spring”). In April 2017, they performed as part of the “EuroXPRO” event, one of the largest conferences of the “AIESEC” organization. They established cooperation with the Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences, performing a concert as part of the 9th BHAAAS Days, the largest scientific conference in the Balkans.

They are double laureates of the “Akordeon Art” Accordion Festival (Bosnia and Herzegovina), for 2016 and 2017. As the only accordion ensemble in the student category, they won the first prize at the 14th International Competition “Davorin Jenko” in Belgrade. They were winners of the “Golden Matryoshka” award and the absolute winners of the “Bolshoi” festival of Russian music, which is held every year on Mokra Gora, organized by Emir Kusturica. The crown of the competition results is the 4th place at the 70th World Cup in Italy.

Photo by: Pigini (www.pigini.com)