O NAMA

Photo (72).JPG

Kako je nastao

„ORFEJ“?

Publika u Istočnom Sarajevu i Sarajevu je po prvi put imala priliku da u aprilu 2018. godine prisustvuje festivalu klasične muzike „Orfej“. Festival je nastao kao zajednički napor, tada još uvijek, studenata Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, i to u saradnji sa Udruženjem građana za njegovanje klasične muzike „Koral“.

„Orfej“ je već svojim prvim izdanjem postao jedinstvena platforma koja je povezala učenike, studente, profesore i slobodne umjetnike, ali i publiku iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

Photo (40).JPG
Photo (58).jpg

Cilj Festivala:

Primarni cilj festivala je predstavljanje visoko-kvalitetnog umjetničkog programa, usmjerenog ka novim generacijama publike, a samim tim i promocija umjetničke muzike i drugih umjetnosti. Pored muzičkih sadržaja (koncerti, master klasovi, predavanja), festival „Orfej“ u svoj program odlučno uključuje i prezentaciju drugih umjetnosti, ali i nauka, poput muzikologije, medicine...

 

Kroz svoje djelovanje, festival „Orfej“ ukazuje i na probleme s kojima se mladi umjetnici svakodnevno susreću. Prije svega, nedostatak finansijske podrške u sektoru kulture i umjetnosti, nedovoljna posjećenost umjetničkih manifestacija i događaja, kao i nedostatak kvalitetne infrastrukture koja bi podržala rad i razvoj umjetnika.

 

Konačno, cilj festivala je i da kroz svoje raznovrsne sadržaje stvori snažnu transgeneracijsku mrežu umjetnika i profesionalaca, kako onih sa Zapadnog Balkana, tako i onih iz ostatka Evrope i svijeta.