ORGANIZACIONI ODBOR

STEFAN ĆEHA
direktor festivala (predsjednik OO)

Stefan Ćeha, diplomirani muzički umjetnik – akordeonista, rođen je 22. decembra 1994. godine u Nikšiću gdje uz mentorstvo profesorice Ljiljane Radović započinje muzičko obrazovanje. Osnovne studije harmonike završio je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u klasi profesora Dražana Kosorića.

Za vrijeme dosadašnje karijere, bilježi veliki broj nastupa i koncerata širom Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Italije, Njemačke i Srbije. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Kompozitor Dalibor Đukić posvetio mu je kompozicije: „Balkan Eroico“, „Duo Capriccioso“, „Pastorala“ i „Sensibile“. U maju 2017. godine nastupio je sa Simfonijskim orkestrom Mostar i time bio počastvovan kao prvi solista na harmonici koji je nastupio sa ovim orkestrom u istoriji njegovog postojanja.

Stefan Ćeha je osnivač i direktor festivala klasične muzike „Orfej“.

8T7A32115.jpg

VANJA ALBIJANIĆ
umjetnička direktorica festivala

Vanja Albijanić rođena je 19.10.1992. godine u Foči. Nakon završene osnovne i osnovne muzičke škole kao učenik generacije, srednje muzičko obrazovanje nastavlja u Istočnom Sarajevu 2007. godine. Tokom četvorogodišnjeg školovanja, učestvovala je na raznim takmičenjima republičkog i međunarodnog nivoa, te ostvarila zapažene rezultate na istim. Kao nosilac istog priznanja, tj. učenika generacije, završava srednju školu i 2011. godine postaje redovan student Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu na vokalno-instrumentalnom odsjeku, smjera za harmoniku u klasi mr Dražana Kosorića. Diplomirala je 1.7.2015. godine sa prosječnom ocjenom 9.95, a od 15.7.2017. godine stiče zvanje mastera harmonike sa završenim drugim ciklusom studija, prosječnom ocjenom 10.00.

Do danas broji preko 30 nagrada takmičarskim učešćem u disciplinama za kamernu muziku, ali i kao solo izvođač na harmonici, republičkog, državnog, međunarodnog i svjetskog nivoa. U akademskoj 2015/2016. godini proglašena je najboljim studentom drugog ciklusa studija u Republici Srpskoj od strane Ministarstva nauke i tehnologije (Fond „Dr Milan Jelić“).

Nedavno je završila drugi ciklus studija na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, smjer Kamerna muzika u klasi mr Biljane Jašić Radovanović.

8T7A32161.jpg

MARKO JOVANČIĆ
kreativni direktor festivala

Marko Jovančić, rođen 31. marta 1996. godine, unazad osam godina aktivno se edukuje i usavršava za grafički dizajn, foto i video produkciju. Završio je srednju muzičku školu u JU Srednjoškolski centar „Istočna Ilidža“ u Istočnom Sarajevu na odsjeku Muzički saradnik – teoretičar 2014. godine. Godinu dana kasnije maturirao je i na odsjeku Muzički izvođač – solo pjevač. Trenutno je student Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu na Odsjeku za režiju: Audiovizuelne umjetnosti.

 

Pred kraj srednjoškolskog obrazovanja počinje raditi u redakciji zabavno-muzičkog programa Televizije Bosne i Hercegovine (BHT1), gdje je danas na poziciji asistenta reditelja. Već pet godina zvanični je fotograf BONJOUR.ba, najčitanijeg bosanskohercegovačkog lifestyle portala. Tokom studiranja učestvovao je na više Erasmus+ Youth Exchange programa. Kao režiser, direktor fotografije, snimatelj, DIT i/ili montažer radio je na velikom broju bosanskohercegovačkih dokumentaraca i nagrađivanih igranih filmova.

 

U Muzičkom ateljeu u Bosni i Hercegovini (MAUBIH), čiji je suosnivač, angažovan je od oktobra 2013. godine kao grafički dizajner i direktor foto i video produkcije. Zahvaljujući svemu ovome, primijećen je od strane ozbiljnih kompanija u zemlji i svijetu koji danas čine njegovu MAUBIH klijentelu.

8T7A32301_3.jpg

KRISTINA BENIĆ
članica Organizacionog odbora

Kristina Benić rođena je u Istočnom Sarajevu gdje je pohađala osnovnu školu i srednju muzičku školu. Nakon srednjoškolskog obrazovanja shvatila je da je njen poziv fotografija, kojim se nakon nekoliko završenih kurseva intenzivno bavi.

 

Njene ambicije okrenute su ka portretnoj i modnoj fotografiji.

8T7A32543.jpg

STEFAN MALBAŠIĆ
menadžer za korporativne odnose

Stefan Malbašić rođen je 25. decembra 1998. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je na Palama kao đak generacije i nosilac Vukove diplome za postignuti uspjeh. Tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja, učestvovao je na raznim takmičenjima, republičkog, državnog i međunarodnog nivoa, te osvajao brojne medalje i priznanja. Školovanje nastavlja na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je trenutno redovan student 4. godine osnovnih studija na smjeru Statistika, aktuarska i finansijska matematika. Angažovan je kao demonstrator na Katedri za geometriju. Za njega naučno istraživanje je umjetnost, a posebno značajnim smatra mogućnost posmatranja problema iz različitih uglova, kao i stvaranje mostova između teorijskih i primijenjenih naučnih disciplina.

Trenutno nastoji da obezbijedi funkcionalnu sintezu tradicionalnog i inovativnog obrazovanja kroz studentski aktivizam. Jedan je od osnivača Studentske unije matematičara „SUMA“, jedine aktivne studentske organizacije na Matematičkom fakultetu, gdje obavlja poziciju koordinatora za marketing i odnose sa javnošću, najprije kroz Upravni, a potom kroz Nadzorni odbor. Bio je dio organizacionog tima na brojnim velikim projektima kao što su MATF Hackathon (24-časovno takmičenje mladih programera), „Savremena matematika i primene – AfterMath“ (Konferencija studenata prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških fakulteta), te Sajam poslova i praksi „Math&Co. – Shape your bright future“.

Stefan M.jpg

SOFIJA VUČIĆEVIĆ
članica Organizacionog odbora

Sofija Vučićević rođena je 31.1.1994. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je na Palama, a srednju muzičku školu u Istočnom Sarajevu. Završila je redovne studije iz etnomuzikologije na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Godine 2017. upisala je master studije na Katedri za etnomuzikologiju Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

 

Od 2018. zaposlena je kao asistent na pomenutoj katedri, a od 2015. kao stručni saradnik za narodno pjevanje u ansamblu „Veselin Masleša“. Učestvovala je na mnogobrojnim simpozijumima, naučnim konferencijama, seminarima, radionicama, projektima, a bila je aktivna i u studentskim organizacijama. Trenutno učestvuje u organizovanju kulturnog života u Banjoj Luci, ali i šire. Jedna je od osnivačica udruženja „CreArt“, gdje obavlja funkciju predsjednice.

Sofija - fotografija.jpg

SONJA ĐURIĆ
članica Organizacionog odbora

Sonja Đurić pripada novoj generaciji mladih producenata i menadžera u kulturi. Diplomirala je filmsku, televizijsku, pozorišnu i radio produkciju na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Radila je na organizaciji brojnih kulturnih manifestacija, koncerata, festivala, izložbi, edukativnih radionica, seminara i konferencija.

 

Do sada je producirala nekoliko pozorišnih predstava, TV i radio emisija, kao i kratkih igranih filmova. Veliku ljubav gaji i prema muzici, te se pored kreativne produkcije godinama bavi pjevanjem, kao i pisanjem i komponovanjem pjesama za odrasle i za djecu. Jedna je od osnivačica Udruženja građana „CreArt“ u Banjoj Luci.

Sonja - fotografija.jpeg